İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Rova İnşaat “Önce Güvenlik” prensibiyle tüm ekibimizin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli şirket içi bilinçlendirme ve iş güvenliği kültürünü oluşturmak için şirketimizde,

* İlgili tüm yasal mevzuat ve düzenlemeleri eksiksiz yerine getirmek,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak,

* Bu doğrultuda şirket içi sürekli eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesini sağlamak,

* Şantiyelerimizde iş kazasına veya meslek hastalığına sebebiyet verebilecek tüm unsurların önceden tespiti ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,

* İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda uluslararası standartları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

* Oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın katılımını sağlamak.

Rova İnşaat bu doğrultuda çalışmalarını sürekli olarak devam ettireceğini, üstlendiği tüm projelerinde iş ortamının bu kurallarak uygun hale getirileceğini taahhüt etmektedir.